Aksjebestillinger doblet

juni 13, 2001, 16:00 CEST

Registrerte bestillinger av aksjer i Statoil er mer enn fordoblet siden fredag 8. juni. Det samlede antall bestillinger overstiger dermed to ganger midtpunktet i intervallet på 15-20 prosent av selskapets aksjekapital, som tilbys i transaksjonen.

Se pressemelding.