Hydro imøtegår EU-påstand

juni 13, 2001, 08:00 CEST

Hydro imøtegår EUs påstand om gass-salg i strid med EUs konkurranseregler.

Hydro mottok onsdag et "Statement of Objections" fra EUs konkurransedirektorat - som første skritt i en formell prosess der kommisjonen hevder at salg av gass fra  norsk kontinentalsokkel har skjedd i strid med EUs konkurranselovgivning.

I en pressemelding påpeker Hydro at naturgass som har blitt produsert på norsk sokkel siden midten av 1980-årene, har vært markedsført gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU) etter et regelverk som har vært fastlagt av norske myndigheter med bindende virkning for alle selskaper med gass tilgjengelig for salg.

Hydro er blant annet på denne bakgrunn dypt uenig i at EU har grunnlag for konkurranserettslige tiltak mot selskapet.

Et "Statement of Objections" er innledningen på en prosess og danner grunnlag for den videre behandling. Hydro har fått tre måneder på å svare på klagebrevet. EU-kommisjonens beslutning kan ende med frifinnelse, avgjørelse i selskapets disfavør uten bøtelegging eller med bøtelegging med ankemulighet til EU-domstolen.

Norske myndigheter har midlertidig avviklet GFU for EØS-området fra 1. juni 2001, og med forbehold om Stortingets behandling i høst vil ordningen i sin helhet avvikles fra kommende årsskifte. Den sak EU nå har innledet, gjelder tidligere salg av gass. Hydro håndterer nå salg av naturgass fra norsk sokkel gjennom selskapets eget markedsapparat.