"Gå til hovedinnhold"

Bestilling av Statoil-aksjer overstiger mer enn tre ganger midtpunkt i salgsintervallet. Siste frist for bestilling i dag.

juni 15, 2001, 08:00 CEST

Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan

Oslo, 15. juni 2001

Registrerte bestillinger av aksjer i Statoil overstiger nå mer enn tre ganger midtpunktet i intervallet på 15-20 prosent av selskapets aksjekapital som tilbys i transaksjonen. Kun bestillinger innenfor prisintervallet på 66 – 76 kroner per aksje er registrert.

I forbindelse med børsnoteringen av Statoil, tilbys det aksjer tilsvarende mellom 15 og 20 prosent av selskapets aksjekapital etter børsnoteringen. Dersom overtildelingsopsjonen utøves, kan inntil 23 prosent av selskapets aksjekapital bli solgt. Det endelige antall aksjer som vil bli solgt, besluttes etter utløpet av bestillingsperioden.

Så vel privatpersoner som institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt kan bestille aksjer frem til kl. 17.00 i dag, fredag 15. juni. Privatpersoner er garantert tildeling av aksjer for opp til 25.000 kroner. Dette gjelder uansett når de måtte bestille aksjer innen bestillingsfristens utløp. Minstebeløp for bestilling av aksjer er 5000 kroner.

Kontaktpersoner:

Olje- og energidepartementet
Sissel Edvardsen, informasjonssjef
Tel. 22 24 61 09 / 901 97 382

Statoil
Wenche Skorge, assisterende informasjonsdirektør
Tel. 51 99 79 17 / 918 70 741
Kristin Bremer Nebben, informasjonssjef
Tel. 51 99 18 27 / 957 24 363

This is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or exempt from registration. Any public offering of securities in the United States will be made by means of a Prospectus that may be obtained from Statoil or the Norwegian State and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Statoil and the Norwegian State intend to register securities for sale in the United States.
This announcement has been issued by, and is the sole responsibility of, Statoil ASA and has been approved for the purposes of section 57 of the Financial Services Act 1986 of the United Kingdom by Morgan Stanley & Co. International Limited and UBS Warburg Ltd., each of which are regulated in the United Kingdom by The Securities and Futures Authority Limited. Morgan Stanley & Co. International Limited and UBS Warburg Ltd. are acting for Statoil ASA and the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy and are not acting for any other person in connection with the proposed offering of securities, and will not be responsible for providing to any other person the protections afforded to customers of Morgan Stanley & Co. International or of UBS Warburg Ltd. or for providing advice in relation to the proposed offer.