Ny registrert aksjekapital 

juni 20, 2001, 16:00 CEST

Tegningssyndikatet som ledes av DnB Markets, Morgan Stanley Dean Witter og UBS Warburg har løftet alle forbehold for gjennomføringen av emisjonen, emisjonsbeløpet er fullt innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Ny registrert aksjekapital er NOK 5.473.964.000 fordelt på 2.189.585.600 aksjer hver pålydende NOK 2,50.