Nytt vinylanlegg innviet med presisjon i Qatar

juni 20, 2001, 23:00 CEST

Emiren av Qatar kunne onsdag forestå åpningen av petrokjemianlegget til Qatar Vinyl Company Ltd., der Hydro har en eierandel på nær 30 prosent. I et 4.000 kvadratmeter stort og gedigent telt, flybåret fra Dubai for anledningen, fikk 700 inviterte gjester bivåne en høytidelig seremoni med østerlandsk stil og presisjon.

Presisisjon er også et stikkord for det moderne fabrikkanlegget, som er nabo til flere kjemiske produsjonsanlegg, blant dem Qafco, i industriområdet Mesaieed syd for hovedstaden Doha i Qatar. Nyanlegget til Qatar Vinyl Company (QVC) står nemlig ferdig i tide og under budsjett, som hadde en totalkostnad på 695 millioner dollar.

Produksjonen er allerede i god gjenge, og det er bare finjusteringer som gjenstår før etylendiklorid (EDC), vinylkloridmonomer (VCM), kaustisk soda og natronlut kan skipes ut til markedene i Asia i de planlagte volumer. Sist ut var VCM-anlegget med oppstart 4. juni. På kaiområdet anløper skip på opptil 70.000 tonn med råstoffer inn og produkter ut. I tillegg er det bygd et gasskraftverk på 120 MWh med rikelig råstofftilgang til konkurransedyktig pris.

Godt samarbeid
Med fabrikken i produksjon kan administrerende direktør Ottar Berge i QVC konstatere at vinylprosjektet i Qatar er blitt raskere gjennomført enn noe tidligere prosjekt han har vært med på.

- En sju år gammel idé er blitt realitet, etter at mange detaljer har falt på plass og et tett tidsskjema er blitt fulgt av både planleggere og kontraktører, sier han og gir honnør til det tyske entreprenørselskapet Krupp Uhde og italienske Technipetrol som i fellesskap har levert og bygd anlegget.

- Det hender at det kan oppstå spente forhold mellom eiere og entreprenører som leverer tekniske anlegg, men denne gang har vi klart å bevare en fin tone oss imellom. Heretter kan vi konsentrere oss om produksjon, markedsføring og salg, sier Berge.

Samtidig faller en god del av æren på Hydros egen teknologidivisjon, Hydro Teknologi og Prosjekter, som har hatt en nøkkelrolle gjennom de prosjektteam QVC har leid fra divisjonen. Under oppstarten og ut i september deltar dessuten utvalgt personell fra Hydro Polymers' anlegg på Rafnes og i Stenungssund for å hjelpe til med at nødvendige rutiner blir standardisert ved bedriften.

Fram til slutten av mai kunne prosjektledelsen notere seg for en imponerende sikkerhetsstatistikk i anleggsperioden - med null sykefravær grunnet skader, fordelt på 16,3 millioner arbeidstimer. Totalt antall ansatte ved QVC er for tiden 170 personer, mens det i anleggsperioden har vært opptil 4000 i hektisk aktivitet på området.

Storkunder i Asia
QVC ble etablert i 1997 som et samarbeidsselskap mellom Qatar Petrochemical Company (25,5 prosent), Qatar General Petroleum Corporation (31,9 prosent), Hydro (29,7 prosent) og franske Atofina (12,9 prosent).

Selskapene deler ansvaret for salg og markedsføring. På kundelisten står allerede storkunder i land som Australia, India, Japan, Malaysia, Indonesia og Thailand, som nå kan regne med leveranser fra en produksjon som skjer logistikkmessig langt nærmere. Det har dessuten vært leveranser av kaustisk soda til flere afrikanske land.

- Qatar ligger uhyre gunstig til overfor markedene i Asia, og vi trenger ikke lenger frakte disse produktene fra eksempelvis Rafnes. Gjennom vår andel av produksjonen her i Qatar vil vi ha lettere for å konkurrere overfor kunder som tradisjonelt har kjøpt fra USA, der vi vet at produksjonen til tider kan være ustabil, sier Anders Hermansson, som leder Hydros petrokjemidivisjon.

Mye av bakgrunnen for å legge vinylproduksjon i tilknytning til de øvrige kjemianleggene i Mesaieed ligger i den overskuddsproduksjon av etylen som finnes hos Qatar Petroleum Company (QAPCO). Dessuten gjør de omfattende investeringer som er gjort i infrastrukturen på området det mulig å oppnå stordriftsfordeler gjennom å utnytte fellestjenester.