Tildelinger i Brasil

juni 21, 2001, 13:00 CEST

Statoil har fått tildelt andeler i to blokker på brasiliansk sokkel.

Selskapet har fått en andel på 25 prosent i hver av dypvannsblokkene BM-S-17 og 19 sør i Santos-bassenget utenfor Sao Paulo.

"Statoil har i flere år vurdert Brasil, men har ikke tidligere hatt andeler i blokker," opplyser Bård Johansen, som er ansvarlig for Internasjonale nye forretningsområder.

Han forteller at selskapet kommer til å opprette kontor i landet etter tildelingene.

Rettighetshavere i blokk BM-S-17 er Petrobras (operatør, 50 prosent), Statoil (25 prosent) og Enterprise Oil (25 prosent).

I blokk BM-S-19 er rettighetsaverne Repsol (operatør, 50 prosent), Statoil (25 prosent) og Enterprise (25 prosent).

Statoil var med i budrunden om 53 letelisenser som 19. og 20. juni ble delt ut til høystbydende. Siden 1999 har brasilianske myndigheter lagt ut lisenser for salg til høystbydende. I alt 42 oljeselskaper var kvalifisert til å legge inn bud.

Noen av blokkene ligger på havdyp ned til 3000 meter og befinner seg i uutforskede områder. Andre er i kjente og modne oljeprovinser.