Forelegg for kondensatutslipp

juni 22, 2001, 14:00 CEST

Økokrim har ilagt Statoil et forelegg på tre millioner kroner for et utslipp av kondensat i juni 1999.

Om lag 90 kubikkmeter kondensat lekket ut fra rørledningen mellom Statoils anlegg på Kollsnes i Hordaland og Norsk Hydros terminal på Sture. Årsaken var svikt i rustbeskyttelsessystemet.

Statoil påpekte at det var svakheter i rutinene for overvåkingen av rørledningen i rapporten som ble utarbeidet etter hendelsen.

Sigurd Geir Amland, driftsdirektør for Troll gass, sier at Statoil har tatt lærdom av hendelsen og at rutinene for inspeksjon og overvåkning av rørledningen er blitt forbedret.

"Statoils mål er null utslipp av skadelige stoffer, derfor beklager vi utslippet vi hadde fra vår kondensatrørledning," sier han.

Statoil har drevet miljøovervåking i Ådnavika, der utslippet skjedde. Programmet ble avsluttet denne våren i forståelse med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Miljøovervåkingen viser at utslippet hadde liten effekt på livet i sjøområdet, og at påvirkningen i strandsonen var meget avgrenset.

Statoil har 10 dager på seg til å ta stilling til om forelegget skal vedtas eller ikke.