Fire mulige ilandføringssteder for gass fra Ormen Lange

juni 26, 2001, 11:00 CEST

De aktuelle stedene for ilandføring av gass fra det store Ormen Lange-feltet utenfor Møre og Romsdal er nå snevret inn til fire.

Gassfeltet Ormen Lange er under utredning med planlagt innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) i tredje kvartal 2003, og med planlagt oppstart av gassproduksjon i 2007. Hydro er operatør og ansvarlig for planlegging og utbygging, mens Norske Shell blir operatør og ansvarlig i produksjonsfasen.

For utbyggingen av Ormen Lange studeres to hovedalternativer - enten utbygging med en stor dypvannsplattform til havs for fullprosessering fram til salgsgass og eksport direkte sørover utenfor kysten, eller utbygging med et undervannsanlegg, eventuelt kombinert med en mindre plattform, sammen med et prosessanlegg på land ved Mørekysten og eksport derfra.

I forbindelse med utbyggingsalternativet med prosessanlegg på land har det gjennom det siste året pågått en utvelgelsesprosess for å finne det best egnete stedet for et anlegg som også kan motta gass for behandling fra andre felt. Siden desember i fjor har sju steder i fem kommuner i Møre og Romsdal blitt vurdert. Av disse er nå fire steder pekt ut for videre studier og nærmere vurderinger:

  • Tjeldbergodden i Aure kommune
  • Stavnes i Averøy kommune
  • Nyhamn/Gossen i Aukra kommune
  • Skår/Baraldsnes i Haram kommune

Blant disse fire skal det i løpet av første kvartal neste år velges ett sted som vil inngå i ilandføringsalternativet som så skal vurderes opp mot en eventuell offshoreløsning. Eierselskapenes valg av utbyggingsløsning for Ormen Lange-prosjektet vil bli foretatt rundt årsskiftet 2002/2003.

Eierselskapene i Ormen Lange er Norsk Hydro Produksjon a.s, A/S Norske Shell, Esso Norge AS, BPAmoco Norge AS, Statoil og Petoro.