Klart for Sleipner Vest Kompresjon

juni 28, 2001, 13:00 CEST

Sleipner Vest Kompresjon, som er en del av videreutviklingen av Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen, skal bygges ut for om lag én milliard kroner. Operatøren Statoil og partnerne har denne uken godkjent de nye planene og tildelt den første kontrakten.

Kværner Olje og Gass , Feltutvikling, har 28. juni fått kontrakten for modifikasjoner av installasjonene for Sleipner Vest Kompresjon. Kontrakten er verd rundt 350 millioner kroner samt har en opsjon for oppkobling av Alfa Nord til Sleipner T-plattformen.

Arbeidet skal utføres ved Kværner Olje og Gass sin avdeling i Stavanger. Det starter umiddelbart og sluttføres innen utgangen av 2004. Kværner har i forbindelse med prosjektet også utført konseptarbeid og forprosjektering.

Sleipner Vest trenger økt kompresjonskapasitet fordi trykket i reservoaret synker. I stedet for å bygge egen kompresjonsplattform skal de eksisterende installasjonene benyttes i den videre utbyggingen. For å utnytte ressursene best mulig, planlegger Statoil utbyggingen av den nordlige delen av feltet, Alfa Nord, som en del av kompresjonsprosjektet. Investeringene for utbygging av Alfa Nord er anslått til om lag to milliarder kroner. Godkjenning av denne utbyggingen forventes tidlig i 2002.

"Behovet for økt kompresjonskapasitet og produksjon fra Alfa Nord ble skissert i den opprinnelige Plan for utbygging og drift (PUD). Den valgte, totale løsningen for videre utvikling av feltet er den beste med tanke på helse, miljø og sikkerhet, tekniske og økonomiske vurderinger," sier leder for Sleiper Vest Kompresjon, Aoued Kaddour.

Han mener at løsningen dessuten gir stor miljøgevinst. Utslippene av karbondioksid blir mer enn halvert sammenlignet med installasjon av ny kompresjonsplattform.

Statoil sender ikke inn ny PUD, ettersom en søknad om godkjenning av endringer i forhold til opprinnelig PUD nettopp er blitt godkjent av Olje- og energidepartmentet.