Skip to content

Nye eiere i Notodden Næringspark

juni 28, 2001, 23:00 CEST

Et eget driftselskap, Notodden Eiendomsforvaltning AS, ledet av Odd Blixland, er nå under etablering. De nye selskapene inngår i et system av selskaper med en eiendomsportefølje på ca. 30 prosjekter, blant annet næringsparken på Raufoss. Omleggingen ble presentert på en pressekonferanse på Notodden 29. juni.

- Næringsparken på Notodden vil være et satsingsområde for oss, sier administrerende direktør Christian Bull i Fearnley Finans (Eiendom) AS, som understreker at eiendomsinvesteringer i sin natur er langsiktige. Den fremtidige utvikling av næringsparken på Notodden vil i prinsippet ligge i hendene på styret for det nye eierselskapet, der Rolf Skaar er styreleder.

- Det er rom både for nytenkning og for en mer strømlinjet bruk av bygningsmassen på Notodden, sier Bull. Han understreker at de nye eierne vil være opptatt av å trekke byutviklingen mot området hvor næringsparken ligger, og at man ønsker å samarbeide med kommunen, slik at det kan bli et bredt spekter av virksomhet i den delen av byen som ligger ned mot Heddalsvannet.

Assisterende direktør Arne Hellenes, som det siste året har vært stedsansvarlig for Hydro Notodden, mener salget er til beste for de mange virksomhetene som er leietakere i næringsparken, for de ansatte og for Notodden-samfunnet.

- Vi selger til en ny eier som har en klar utviklingstrategi. De bringer inn merverdier i form av sin kontaktflate, kompetanse og kapital. Jeg tror det har vært gunstig at vi har kunnet tilby parken som en samlet enhet, sier Hellenes.

Salgssummen er 50 millioner kroner. Næringsparken har et areal på over 80 mål og 30 bygninger med et samlet areal på nærmere 50.000 kvadratmeter, hvorav ca. 10.000 kvadratmeter med utviklingsbehov.

Ønsket å selge
Hydros strategi tilsier konsentrasjon om selskapets kjerneområder, og drift av næringsparken på Notodden er blitt vurdert å ligge utenfor satsingsområdene i selskapet. Arbeid med sikte på å selge næringsparken har derfor pågått siden august i fjor. Flere interessenter har vært til vurdering, forteller Hellenes.

Gjennom langsiktige avtaler forblir Norsk Hydro en betydelig leietaker i Notodden Næringspark, blant annet for sine bedriftshistoriske samlinger og Hydro Finanspartners virksomhet. Hydros dokumentsenter, som er en av parkens største leietakere, har også inngått langsiktig leiekontrakt. I tillegg har Norsk Hydro Elektrolysører AS overtatt sitt eget bygg og leier grunn på langsiktig avtale.

Adminiet på Villamoen og Brattrein konferansesenter er ikke inkludert i salget og vil fortsatt bli eiet og drevet av Hydro.

Hydro har ellers avhendet grunn til den pågående utvidelsen til industribedriften Becromal, som også fortsetter som en betydelig og langsiktig leietaker i parken.

Mer helhetlig utvikling
- Notodden kommune er under hele prosessen blitt holdt løpende orientert. Ettersom kommunen selv nylig har overtatt den tilstøtende Tinfos-tomta, der det tidligere lå et stort jernverk, kan det nå ligge til rette for en utvikling der driverne av næringsparken og Tinfos-tomta beriker hverandre, sier Hellenes.

I løpet av det siste halve året har Hydro på Notodden solgt maskinverkstedet til Grenland Offshore, bygningsavdelingen til Haukås Bygg AS og elektroavdelingen til Notodden Energi Elektro AS. Alle disse virksomhetene har fortsatt lokaler i næringsparken.

"Har nådd fram"
- Jeg synes resultatet viser at vi har nådd fram, sier hovedtillitsvalgt Gitte Berge i en kommentar. Hun understreker at de ansattes foreninger til å begynne med arbeidet for at Hydro skulle fortsette som eier.

- Men vi måtte etter hvert innse at den kampen allerede var tapt. Vi har så forsøkt å samarbeide om løsninger som både skulle sikre arbeidsplassene og bringe inn nye, seriøse interessenter. At Hydro trekker seg ut etter mer enn 95 år, er jo i seg selv en usikkerhet. Noen her har vært i Hydro gjennom fire og fem generasjoner, påpeker Gitte Berge.

- Samarbeidet har vært konstruktivt, og jeg tror virkelig at vi skal klare å få til en positiv utvikling på det nye grunnlaget som nå legges. De nye eierne som er kommet inn, viser at de vil noe, sier Gitte Berge.