Skip to Content
no

Berge får ny rolle i konsernledelsen

juni 29, 2001, 12:20 CEST

Elisabeth Berge blir fra 1. juli konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Statoil.

Enhetene Informasjon og samfunnskontakt, Landanalyse og samfunnsansvar og Konsernsekretariatet vil fra denne dato rapportere til henne.

Berge har fram til i dag sittet i konsernledelsen med ansvar for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). I forbindelse med børsnoteringen av Statoil ble ansvaret for å ivareta SDØE overført til det nye statsaksjeselskapet Petoro.

John Ove Lindøe har vært informasjonsdirektør i Statoil siden 1. februar 1996, og forlater nå denne stillingen etter eget ønske.

Han vil, fra en ennå ikke fastsatt dato, gå inn i en ny stilling i en nyopprettet enhet i Konserntjenester som foreløpig har fått navnet Statoil Media. Her vil han få ansvar for budskapsformidling og faktainformasjon fra konsernet, med særlig vekt på innholdet i de elektroniske kommunikasjonskanalene.