Skip på naturgass gir miljøgevinst

juli 1, 2001, 23:00 CEST

Statoil skal som den første operatøren på norsk sokkel ta i bruk flytende naturgass (LNG) i stedet for diesel på to nye forsyningsskip. Det gir en stor miljøgevinst.

Utslippene av nitrøse gasser (nitrogenoksider, NOx) kuttes med hele 85 prosent sammenliknet med konvensjonell dieseldrift. I rene tall reduseres de årlige utslippene med 420 tonn NOx.

Se pressemelding.