Bygger ut Mikkel

juli 6, 2001, 09:00 CEST

Rettighetshaverne i det Statoil-opererte Mikkel-feltet på Haltenbanken leverte i går, 5. juli, Plan for utbygging og drift til myndighetene.

Etter planen skal gass- og kondensatfeltet produsere fra høsten 2003 og fram til rundt 2017. Utbyggingsinvesteringene er beregnet til 2,4 milliarder løpende kroner.

Mikkel ligger 35 kilometer sør for Åsgard-forekomsten Midgard. Feltet skal bygges ut med et undervannsanlegg med brønnstrømsoverføring til Åsgard B-plattformen via Midgard. Undervannsanlegget på Mikkel skal bestå av to brønnrammer med to produksjonsbrønner på hver. Prosessanlegget på Åsgard B skal tilpasses for å kunne ta inn brønnstrømmen, og kontrollrommet på plattformen skal modifiseres for kunne styre undervannsanlegget på Mikkel.

Gassen skal transporteres gjennom rørledningen Åsgard transport til prosessanleggene på Kårstø i Rogaland. Kondensatet skal gå i eksisterende rør til lagerskipet Åsgard C for eksport.

Nina Udnes Tronstad, fungerende områdedirektør for Halten/Nordland, sier at Mikkel-feltet er det første av forhåpentligvis flere felt i området som kan realiseres takket være den infrastrukturen som er etablert gjennom Åsgard-utbyggingen.

Rettighetshavere i Mikkel-feltet er ExxonMobil med 33,48 prosent, Norsk Hydro med 10 prosent og Statoil med 56,52 prosent.