Sigyn-kontrakter tildelt

juli 6, 2001, 07:00 CEST

Statoil har undertegnet kontrakter for utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Sigyn i Nordsjøen for om lag 287 millioner kroner.

Statoil, som har en ledende rolle i utbyggingen, har undertegnet kontraktene på vegne av rettighetshaverne i det ExxonMobil-opererte feltet.

FMC Kongsberg Subsea skal prosjektere og fabrikkere undervanns produksjonssystemer som omfatter havbunnsinstallasjoner, kontrollsystem, ventiltrær og brønnhoder. Kontrakten er verd rundt 210 millioner kroner.

Reinertsen Engineering skal prosjektere rørledningssystemet. Kontraktsverdien er 7 millioner kroner.

Itochu/Kawasaki skal levere materiell til to rørledninger som skal forbinde havbunnsinstallasjonene på Sigyn med den Statoil-opererte Sleipner A-plattformen. Begge ledningene blir 12,5 kilometer lange. Kontraktsverdien er om lag 70 millioner kroner.

Rettighetshaverne i gass- og kondensatfeltet leverte nylig Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet. Kontraktene er inngått med klausul om kanselleringskostnader dersom PUD ikke blir godkjent.

Etter planen skal Sigyn begynne å produsere i første kvartal 2003. Feltets levetid er anslått til 10 år.

Rettighetshavere i Sigyn er ExxonMobil med 40 prosent, Norsk Hydro med 10 prosent, og Statoil med 50 prosent.