Selger gass til Storbritannia

juli 9, 2001, 08:30 CEST

Statoil har inngått en langtidskontrakt for leveranser av 1,6 milliarder kubikkmeter gass årlig til BP. Gassen skal leveres til Storbritannia fra 1. oktober 2001 til 2016.

Dette er den første store salgskontrakten som er inngått etter at markedsføringsordningen for gassressursene på norsk sokkel, Gassforhandlingsutvalget (GFU), ble midlertidig avviklet 1. juni. Det er også den første kontrakten for gass fra Statoil til Storbritannia etter at Frigg-avtalene ble inngått ved nordsjøfeltets produksjonsstart i 1977.

"Statoil er veldig fornøyd med denne kontrakten," sier Rune Bjørnson, administrerende direktør for Statoils virksomhet i Storbritannia.

"Det britiske markedet er attraktivt for oss på grunn av størrelsen på markedet, nærheten til Statoils reserver og vekstpotensialet i markedet. Denne kontrakten viser vår ambisjon om å møte økende britisk etterspørsel med sikre gassleveranser," sier Bjørnson.

Statoil har vært i det britiske gassmarkedet siden åpningen av det TotalFinaElf-opererte Frigg-feltet. De siste 10 årene har konsernet også vært aktivt innen gassmarkedsføring og trading i Storbritannia.

Gassen det er inngått kontrakt om skal leveres ved "the national balancing point" (NBP). NBP har siden 1996 vært et imaginært omsetningspunkt i det britiske gasstransportsystemet, hvor kjøpere og selgere av gass møtes og handler ved hjelp av standardavtaler.

Den nye Hydro-opererte gassrørledningen Vesterled, som skal være ferdig 1. oktober, er ett av flere mulige transportalternativer.

Rørledningen skal være ferdig 1. oktober. Vesterled binder sammen Frigg-rørledningen med den Hydro-opererte Heimdal-plattformen og gir mulighet for transport av gass fra norsk kontinentalsokkel til Storbritannia.

Se pressemelding.