Avtale om oppgjør for "Bideford Dolphin"

juli 10, 2001, 23:00 CEST

På vegne av partnerskapene på Snorrefeltet og produksjonslisens 089 (Tordis og Vigdis) har Hydro inngått avtale med Dolphin a.s. som avslutter striden mellom partene om kompensasjon for kostnadsoverskridelser knyttet til ombyggingen av boreriggen "Bideford Dolphin".

Avtalen innebærer at Dolphin a.s. får økt dagraten for riggen med om lag 20 prosent i den gjenværende del av kontraktsperioden, som avkortes med ett år.

For den del av kontraktsperioden som er tilbakelagt, får Dolphin a.s. en tilleggskompensasjon på 225 millioner kroner. Avtalen innebærer at Hydro frafaller de motkrav som er fremmet i forbindelse med tvistesaken, går det fram av en pressemelding fra Hydro onsdag.