Skip to Content
no

Intensjonsavtale for Fram Vest sendt til Coflexip

juli 12, 2001, 23:00 CEST

Hydro har sendt intensjonsavtale til Coflexip Stena Offshore Norge for ingeniørarbeider, innkjøp, fabrikasjon og installasjon av rørledninger, stigerør og serviceledning for Fram Vest-feltet. Kontraktstildeling forventes tidlig i august.

Kontrakten har en ramme på om lag 640 millioner kroner og omfatter ingeniørarbeider, innkjøp, fabrikasjon og installasjon av to ca. 25 kilometer lange rørledninger, fleksible stigerør og serviceledning. Disse vil etter installasjon forbinde Fram Vest-feltet til Troll C-plattformen, der all prosessering og brønnkontroll vil bli utført.

Fire selskaper har konkurrert om denne kontrakten. Intensjonsavtalen er basert på en totalvurdering av kvalitet og pris, der Coflexip har gitt det beste tilbudet.

Fram Vest ligger om lag 20 kilometer nord for Troll C-plattformen i Nordsjøen. Vanndypet er 360 meter. Fram Vest vil bli utbygd med to undervannsrammer med fire brønnslisser hver. Brønnrammene vil bli koblet til Troll C-plattformen ved hjelp av to rørledninger (gassinjeksjon og produksjon) og en serviceledning. Brønnstrømmen fra Fram Vest vil bli sendt til en egen trefaseseparator på Troll C. Olje og gass vil bli sendt via eget målesystem inn i de eksisterende Troll C-fasilitetene for videre prosessering.

Tidligere har kontrakten for modifikasjoner av Troll C-plattformen blitt tildelt Aker Maritime, og kontrakten for undervannsutstyr er gått til FMC Kongsberg under Hydros rammeavtale med denne leverandøren.

Feltutbyggingsplanen for Fram Vest-feltet ble godkjent av myndighetene i mars 2001. Produksjonsoppstart fra Fram Vest er planlagt til oktober 2003. Feltet vil ha en platåproduksjon i overkant av 60.000 fat olje pr. dag. Totale investeringer for Fram Vest-utbyggingen er beregnet til fire milliarder kroner.

Lisenseiere er Hydro (operatør) med en andel på 25 prosent, ExxonMobil med 25 prosent, Statoil med 20 prosent og Petoro med 30 prosent.