Rekordresultat for første halvår

juli 15, 2001, 23:00 CEST

Med et resultat etter skatt på 2.180 millioner kroner i andre kvartal i år viser Hydro fortsatt inntjening på et høyt nivå. For første halvår sett under ett er resultatet det beste som noen gang er oppnådd.

Resultatet for første halvår gir samlet et resultat etter skatt på 5.415 millioner kroner, som er en forbedring på 189 millioner kroner i forhold til fjoråret.

Resultatet for andre kvartal er for sin del påvirket av svakere konjunkturer og engangskostnader i forbindelse med med bemanningsreduksjoner og effektiviseringstiltak. Isolert sett er kvartalsresultatet 595 millioner kroner lavere enn for tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet for andre kvartal ble 6.065 millioner kroner, som er 967 millioner kroner lavere enn tilsvarende kvartal i 2000. I resultatet for andre kvartal er det gjort fradrag for avsetninger til engangskostnader i forbindelse med bemanningsreduksjoner og effektiviseringstiltak på 865 millioner kroner.

Resultatet per aksje utgjorde 8,40 kroner i andre kvartal, mot 10,60 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Tilfreds

- Jeg er tilfreds med at Hydro nå kan legge fram det beste resultat for første halvår noen gang, og at også resultatet for andre kvartal er på et høyt nivå. Vi ser imidlertid at konjunktursvekkelsen i USA påvirker våre markeder, og at virkningene også er synlige i Europa, sier generaldirektør Eivind Reiten.

Forbedringsprogrammene i egne virksomheter har gitt resultater som delvis motvirker denne svekkelsen, men det er behov for ytterligere tiltak for å nå selskapets ambisiøse lønnsomhetsmål, mener han.

- I andre kvartal har bekreftelsen av Hydros eierandel på 30 prosent og rolle som teknisk assistent på blokk 34 offshore Angola, samt oppkjøpet av en andel i blokk 25, vært viktige skritt som peker framover for utviklingen av vår internasjonale oljevirksomhet, sier Reiten.

Han trekker også fram beslutningen om å bygge et nytt stort aluminiumverk på Sunndalsøra. Verket vil få en produktivitet i verdenstoppen og vil styrke Hydros posisjon som en ledende aktør innen denne industrien.

 Resultat 2. kvartal 2001 (PDF 198 KB)