Kontrakt til Kværner

juli 17, 2001, 09:30 CEST

Statoil har tildelt Kværner Engeneering & Construction en kontrakten på å bygge nytt svovelfjerningsanlegg på Mongstad-raffineriet i Nordhordland.

Kontrakten er verd rundt 640 millioner kroner, og arbeidet skal være ferdig mot slutten av 2002.

"Ved tildelingen har Statoil lagt vekt på kvalitet, kompetanse, helse, miljø og sikkerhet samt pris og kapasitet," sier direktør Nils-Bjørn Jordal ved Mongstad-raffineriet.

Anlegget skal fjerne svovel i krakker-nafta som brukes til å lage bensin. Statoil oppgraderer raffineriet for å være i forkant av kommende EU-krav til bensinkvalitet.

Ny bensinkvalitet skal gjøre det mulig for bilprodusentene å benytte ny og mer effektiv teknologi for rensing av bileksos.

For miljøet betyr det bedre luftkvalitet i framtiden.