Klar for mer vanninjisering

juli 17, 2001, 07:00 CEST

Partnerskapet for Heidrun har besluttet at Heidrun Vanninjeksjonsprosjekt skal videreføres. Trolig blir gjennomføring vedtatt og hovedkontrakt for ombygging på plattformen tildelt i oktober.

Økt vanninjeksjon på det Statoil-opererte Heidrun-feltet i Norskehavet er nødvendig for å sikre effektiv oljeproduksjon fra reservoarene Nedre Tilje og Åre. Det skal legges til rette for økt injeksjon av sjøvann samt injeksjon av produsert vann. Siden 5. februar er produsert vann blitt injisert i undergrunnen fra en pilotbrønn.

"Injeksjon av produsert vann er et viktig element i Heidruns null-utslippsstrategi. Å få det produserte vannet ned i bakken gir Statoil en stor miljøgevinst," sier prosjektleder Knut Gjertsen i Drifts- og vedlikeholdsteknologi i Heidrun.

Ifølge Gjertsen er målet at nesten alt produsert vann skal tilbake i undergrunnen.

Det er planlagt 76 brønner på Heidruns hovedfelt. I dag produseres det fra 26. Det injiseres sjøvann fra 10 brønner, og én gassinjektor er i drift.

Mengden produsert vann ligger på 5000 kubikkmeter i døgnet. I framtiden vil volumet øke til 30.000 kubikkmeter.

Sjøvann inneholder mye sulfat. Ved injisering reagerer sulfatet med barium i formasjonsvannet i reservoarene. Resultatet blir avleiringer i, og tetting av, brønner.

Det nye injeksjonsanlegget på Heidrun-plattformen skal derfor bestå av en modul hvor sulfatet i sjøvannet skal fjernes før vannet injiseres i undergrunnen. En annen modul skal inneholde tre kraftige vanninjeksjonspumper. Modifiseringen skal være ferdig høsten 2003.