Skip to Content
no

Overtildelingsopsjonen delvis utøvd 

juli 17, 2001, 08:00 CEST

DnB Markets, Morgan Stanley og UBS Warburg, som er hovedtilretteleggere av Statoils børsnotering, har delvis utøvd sin opsjon på å kjøpe aksjer i Statoil ASA, såkalt overtildelingsopsjon.

Olje- og energidepartementet har gitt tilretteleggerne overtildelingsopsjonen i forbindelse med salget av aksjer ved børsnoteringen av Statoil 18. juni.
11.239.522 aksjer ble solgt til 69 kroner per aksje under overtildelingsopsjonen. 394.417.002 – eller 18,2 prosent – av Statoils aksjer er etter dette fritt omsettelige.

Inntektene fra salget av aksjer under overtildelingsopsjonen, 776 millioner kroner, tilfaller Olje- og energidepartementet.