Hydro investerer venturekapital i ny energi

juli 19, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydros venturekapitalfond for energisektoren, Norsk Hydro Technology Ventures (NTV), har besluttet å gå inn med fem millioner euro i SAM Private Equity Energy Fund.

Fondet har sitt utspring fra det Zurich-baserte finans- og analyseselskapet SAM Sustainability Group, og investerer i energiformer under utvikling. Kapitalen i fondet forventes å bli omlag 50 millioner euro. Foruten Hydro har europeiske og nord-amerikanske kraft- og energiselskaper samt nord-amerikanske venture-selskaper investert i fondet.

SAMs energifond vil investere i selskaper som er i en ekspansjonsfase innenfor områder som fornybar energi, energiforvaltning, energilagring, energikvalitet og energiteknologi. Fondets midler vil bli investert i de nærmeste to til tre år.

SAM Sustainability Group er best kjent for sitt samarbeide med Dow Jones i etableringen av Dow Jones Sustainability Group Index for å måle børsnoterte selskaper opp mot prinsipper for bærekraftig utvikling. Gruppen disponerer flere fond og har som målsetting å investere i selskaper som skaper økte verdier gjennom en forretningspraksis som er bærekraftig både miljømessig og sosialt.

SAM Private Equity Energy Fund er den andre fondsinvesteringen til NTV. Den første investeringen ble gjort i Nth Power, et Californiabasert energirettet venture-fond. NTV ble etablert av Hydro som selskapets venture-kapital fond i mars i år, med en startkapital på 350 millioner kroner ( omlag 45 millioner euro). NTV skal investere i selskaper som utvikler teknologier som kan ha betydning for Hydros energivirksomhet. Fokus vil blant annet være fornybar energiproduksjon, elektrisitetsdistribusjon og kraftproduksjon med lavt utslipp av klimagasser. NTV vil også kunne investere i oppstrøms olje- og gassteknologi.

"Nå som vi er godt i gang med å etablere et nettverk innenfor markedene for venturekapital i Europa og USA, vil vi etter hvert også prioritere plassering av venture kapital i enkeltselskaper i en ekspansjonsfase", sier Jørgen C. Arentz Rostrup, leder for Norsk Hydro Technology Ventures

Norsk Hydro Technology Ventures kan nås på telefon + 47 22 53 81 00

Kontaktperson : Jørgen C. Arentz Rostrup

Kontor : + 47 22 53 70 58
Mobil: + 47 95 10 95 81