Satellitt-kontrakt til Kværner

juli 25, 2001, 12:30 CEST

Utbyggingsprosjektet Gullfaks satellitter fase 2 har gitt Kværner Olje og Gass i oppdrag å øke gassbehandlingskapasiteten på Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten er verdt om lag 380 millioner kroner.

Plattformen skal oppgraderes slik at den daglige gasseksporten kan økes med om lag 4 millioner kubikkmeter fra 1. oktober 2003.

Prosjekteringen starter umiddelbart etter kontraktsinngåelsen. Modifikasjonsarbeidet på Gullfaks A starter ved årsskiftet og går fram til høsten 2003.

Gullfaks satellitter fase 2 bygger ut gassforekomstene i feltene Gullfaks Sør og Rimfaks. Gassen skal produseres over Gullfaks A- og C-plattformene.

Forpliktede gassleveranser fra feltene starter 1. oktober i år, med om lag 10 millioner kubikkmeter gass daglig fra Gullfaks C.

Forpliktet volum øker til rundt 17 millioner kubikkmeter daglig fra 2003. Av dette skal om lag 4 millioner kubikkmeter eksporteres fra Gullfaks A.