Produktiv ettåring

august 1, 2001, 07:15 CEST

I dag, 1. august, er det ett år siden oljefeltet Sygna i den nordøstlige delen av Statfjord-området i Nordsjøen ble satt i produksjon.

Sygna har vært ett av Statoils mest vellykkede prosjekter. Bruttoinntektene fra feltet passerte de totale investeringene allerede etter åtte måneder. Det er rekord på norsk sokkel.

Med en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 31.500 fat er feltet et av det mest lønnsomme i Tampen-området, som omfatter feltene Gullfaks, Statfjord og Snorre.

På ettårsdagen har 13,4 millioner fat olje blitt produsert. Det utgjør snaut 20 prosent av feltets totale reserver.

Oljen fra Sygna sendes i en rørledning fra bunnrammen til prosessanlegget på Statfjord C-plattformen 22 kilometer unna. Feltet har dermed den lengste brønnstrømsoverføringen på norsk sokkel.

"Å knytte feltet til eksisterende anlegg har vist seg å være riktig utnyttelse av infrastrukturen. Reservoaret produserer dessuten godt og stabilt," sier Håkon Lavik, prosjektleder i Tampen forretningsutvikling.