Rekordresultat for første halvår(VEDLEGG)

august 7, 2001, 08:30 CEST

Statoil leverte i dag, 7. august, et resultat etter skatt på 10,6 milliarder kroner i første halvår 2001. Det er det beste halvårsresultatet konsernet har oppnådd noen gang.

Det er 3,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor og representerer en økning på 45 prosent.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak salgsgevinster, høyere priser og marginer samt effekten av konsernets kostnads- og restruktureringsprogram.

Se pressemelding.

Regnskap og kvartalsberetning
Presentasjonsserie -- PDF-versjon (0,6 MB)
Intervju med Olav Fjell

Presentasjon av resultatene (lyd):
Real Media (3,7 MB) MP3 format (14,3 MB)