Tester komposittrør

august 8, 2001, 08:15 CEST

Statoil tester ut stigerør av lett komposittmateriale på Heidrun-feltet i Norskehavet. Røret er spesielt utviklet for boring og produksjon på dypt vann.

Aldri tidligere er komposittstigerør blitt testet ut på levende produksjonsbrønner, og resultatet er lovende, ifølge prosjektleder Gisle Stjern.

Han sier at Statoil ser stor nytteverdi i utstyret fordi en stadig større del av selskapets virksomhet foregår i dypvannsområder.

Røret som testes ut, CompRiser, består av karbonfibre og epoksylim. Et stigerør av kompositt veier bare halvparten av et tilsvarende rør av stål, og gevinsten ligger hovedsakelig i materialets lave egenvekt, ifølge Stjern: "En borerigg som kan operere ned til 400 meters dyp med stigerør av stål, kan ved hjelp av det nye røret gå ned til 800 meter."

Han legger til at bærekonstruksjonen på nye flyterigger kan konstrueres lettere enn før med komposittstigerør. Materialet kan dessuten åpne for utvikling av dypvannsfelt som det hittil ikke har vært mulig å bygge ut på grunn av at bore- og produksjonsutstyret blir for tungt.

CompRiser-røret er utviklet av Kværner og Conoco, med økonomisk støtte fra Statoil.