Utbyggingsplanen for Kristin klar

august 9, 2001, 23:15 CEST

Operatøren Statoil har levert Plan for utbygging og drift (PUD) for gass- og kondensatfeltet Kristin på Haltenbanken vest til myndighetene.

Feltet begynner å produsere høsten 2005. Investeringene er beregnet til 17 milliarder kroner.

Feltet skal bygges ut med 12 havbunnsrammer knyttet til en en flytende produksjonsplattform. Gassen skal sendes gjennom rørledningen Åsgard transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland. Stabilisert kondensat overføres til et lagerskip, hvor Åsgard C er ett av alternativene.

Produksjonsdirektør for Haltenbanken sør, Øyvind Bratsberg, sier full prosessering på installasjonen gir bedre økonomi og fleksibilitet enn andre alternativer som har vært vurdert: "Målet er å utnytte ressursene som finnes i Haltenbanken sør-området på en optimal måte ved å knytte disse opp mot Kristin-installasjonen."

Driftsorganisasjonen skal lokaliseres i Stjørdal, og skal feltet forsynes fra Statoils baser i Kristiansund.

Kristin-feltet ble tildelt leveranser til norske gassalgskontrakter tidligere i sommer. Feltet skal levere om lag 35 milliarder kubikkmeter gass fra 2005 til 2016.

Byggekontraktene blir trolig tildelt i slutten av 2001 og tidlig neste år.

De tre produksjonslisensene 134B, 199 og 257 på Haltenbanken vest forutsettes samordnet i forbindelse med utbyggingen av Kristin-feltet. Det forventes at unitiseringsavtalen blir sendt til myndighetene i nær framtid. Rettighetshaverne i disse lisensene er Statoil, ExxonMobil, Norsk Agip, Norsk Hydro, TotalFinaElf og Statens direkte økonomiske engasjement.