Letter oljen med gass

august 9, 2001, 07:00 CEST

Norne-feltet i Norskehavet har Statoil tatt i bruk en ny metode for gassløft på undervannsbrønner knyttet opp mot bunnrammer.

Den frie gassen fra øvre del av reservoaret blandes med oljen i brønnen. Oljen får dermed lavere vekt og blir enklere å produsere.

Det er første gang Statoil bruker metoden på undervannsbrønner på norsk sokkel, ifølge Erling Rostad, som leder bore- og brønnoperasjoner i Norne.

Oljen på Norne-feltet produseres fra et produksjonsskip som er knyttet til brønnrammer på havbunnen. En ventil som styrer ønsket gassmengde opereres hydraulisk fra skipet. Havdypet er 380 meter, og fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet.

Om lag fire måneder har det tatt å forberede og planlegge arbeidet. Boreriggen Borgland Dolphin har brukt 16 dager på å klargjøre brønn B4-BH til produksjon med gassløft.