Møter danske miljøkrav

august 13, 2001, 23:00 CEST

Ombyggingen av Statoils bensinstasjoner i Danmark er i rute for å møte nye myndighetskrav som skal hindre forurensing.

Landets bensinstasjoner skal innen utgangen av 2004 ha installert lekkasjekontroll med drivstofftankene. Av Statoils rundt 340 stasjoner er 31 ferdigstilt og rundt 20 snart ferdige.

Innen utgangen av året skal totalt 100 stasjoner være koplet til et Internett-basert peileanlegg med innebygget lekkasjekontroll. Dermed kan tankbeholdningen overvåkes kontinuerlig fra distribusjonskontorene, ifølge Børge Lund, ingeniør i vedlikeholdsavdelingen.

Stasjonene får også installert oppgraderte oljeutskillere, som kontrollerer overflaten i væsken og utløser en alarm hvis den synker.

"Totale investeringer for industrien er beregnet til én milliard danske kroner," sier Lund.

Utgiftene forbundet med de nye kravene førte til at oljeselskapene i begynnelsen av august satte opp prisene på bensin og diesel.

Statoils bensinstasjoner har en markedsandel i Danmark på om lag 16 prosent.