Sjekker Statfjord-sveiser

august 14, 2001, 23:00 CEST

Statfjord Nordflanken, som produserer 3500 fat olje i døgnet, ble stengt ned i går, 14. august. Statoil vil kontrollere at fire undervannssveiser holder mål.

De fire sveiseskjøtene er av samme type som dem det nylig ble oppdaget svakheter i på Åsgard-feltet i Norskehavet.

Ifølge Terje Overvik, som er driftsdirektør for Statfjord, ble de fire sveisene "friskmeldt" etter en risikovurdering tidligere i år:

"Men etter at det er oppdaget lekkasje i ett av de "friskmeldte" rørene på Åsgard, har vi valgt å stenge ned produksjonen," sier han.

Overvik presiserer at volumene fra Nordflanken utgjør mindre enn én prosent av oljen som produseres over Statfjord. Statoil optimaliserer nå produksjonen over Statfjord C-plattformen for om mulig å kompensere for bortfallet fra Nordflanken.

Statoil kommer nå til å vurdere risikoen på ny, før det tas stilling til om skjøtene må repareres. Når Nordflanken kan settes i produksjon igjen, vil avklares når resultatet fra risikovurderingen foreligger.

Statfjord Nordflanken, som utgjør den nordligste enden av Statfjord-feltet, produserer fra to brønner. Feltet er bygd ut som en satellitt med to bunnrammer, én for oljeproduksjon og én for vanninjeksjon med brønnstrømsoverføring til Statfjord C. Der foregår prosessering, lagring og bøyelasting.

Statoil har ingen sveiseskjøter av samme type som på Åsgard og Statfjord Nordflanken på andre egenopererte felt.