GreenLightForCorribTerminal

august 14, 2001, 14:00 CEST

Lokale myndigheter i County Mayo har gitt klarsignal for bygging av gassterminal og -mottaksanlegg fra Corrib-feltet utenfor Irland.

Statoil har en andel på 36,5 prosent i gassfeltet Corrib, som opereres av Enterprise (45 prosent). Øvrig samarbeidspartner er Marathon (18,5 prosent).

Terminalen skal bygges på Bellanaboy Bridge på County Mayo-kysten. Ved valg av sted er det tatt særlig hensyn til miljøet i området, ifølge partnerskapet.

Corrib-utbyggingen omfatter syv havbunnsbrønner på 350 meters dyp, der produksjonen skal gå direkte gjennom en rørledning til landterminalen. Derfra skal gassen inn på Irlands eksisterende transmisjonsnett. Det statlig eide Bord Gáis Éireann er ansvarlig for at utvidelsen av den nasjonale infrastrukturen blir ferdig til riktig tid.

Planene for utbygging av Corrib ble godkjent i februar. Etter planen skal feltet begynne å produsere i 2003, og på topp i 2004 skal feltet levere rundt 8,9 millioner kubikkmeter gass i døgnet. Corrib inneholder mellom 20 og 24 milliarder kubikkmeter gass.

Ifølge Stuart Bovaird, prosjektsjef for Corrib i Statoil Exploration Ireland, skal gassen fra Corrib i sin helhet brukes i Irland.