Stenges ned etter gasslekkasje

august 14, 2001, 07:15 CEST

Operatøren Statoil stenger produksjonen fra Åsgard B-plattformen og reduserer produksjonen fra Åsgard A-skipet etter gasslekkasjen som oppstod i går, 13. august.

Lekkasjen oppstod i en gassrørledning mellom produksjonsskipet Åsgard A og gassplattformen Åsgard B i Norskehavet.

Statoil avdekket tidligere i år svakheter i 72 sveiser i rørforbindelser på Åsgard-feltet. Testing viste at problemet med svake sveiser var mindre enn først antatt, og at bare 24 av de 72 skjøtene måtte repareres.

"Lekkasjen som nå har oppstått i ett av rørene som tidligere har vært "friskmeldt" gjør at vi velger å stenge ned produksjonen også der hvor vi tidligere antok at det ikke var svakheter," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

Han tilføyer at driften av Åsgard-feltet under enhver omstendighet skal være sikkerhets- og miljømessig forsvarlig, og at deler av feltet vil være stengt inntil årsaken til den siste lekkasjen er avklart.

Nedstengningen medfører at all kondensat- og gasseksport fra Åsgard B stanser. Kondensatproduksjonen tilsvarer rundt 45.000 fat i døgnet, mens gassproduksjonen vil være avhengig av kundenes nominering.

Målet er at nedstengningen ikke skal ramme gasskundene på kontinentet ved at andre felt på norsk sokkel leverer de forpliktede volumene.

Oljeproduksjonen over Åsgard A reduseres fra 165.000 fat til 145.000 fat i døgnet som et resultat av nedstengningen.

Ola Krumsvik, direktør i driftsorganisasjonen for Åsgard, sier det er for tidlig å si noe om årsaken til lekkasjen, men at det forventes at Statoil i løpet av 10-14 dager vil ha tatt ledningen opp og undersøkt lekkasjestedet.

Under ordinær drift blandes Åsgard-gassen med gass fra andre felt i området før volumene sendes til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland gjennom rørledningen Åsgard transport. Under nedstengningen på Åsgard kommer Norne-gassen til å bli injisert i reservoaret, mens følgene for Heidrun-gass som eksporteres til Kårstø vurderes.