Driftsforstyrrelser etter miljøforsøk

august 15, 2001, 09:00 CEST

Statoil forventer at driftsforstyrrelsene på Gullfaks-feltet i Nordsjøen snart er over. Produksjonen over A- og B-plattformene er redusert fordi en ny type kjemikalier er blitt testet ut.

Siden 6. august har oljeproduksjonen over Gullfaks A og -B vært redusert. Årsaken er at to gasskjølere med tilhørende rørsystemer og tanker på plattformene har vært tilstoppet etter et forsøk med injeksjon av en ny type kjemikalier for svovelfjerning.

"Kjemikaliene som har vært prøvd ut, er mindre miljøskadelige og lettere nedbrytbare enn stoffene som har vært brukt fram til nå," sier Øivind Reinertsen, områdedirektør for Tampen.

Når plattformene kan begynne å produsere for fullt igjen, avhenger av om stoffet også har kommet inn i kompressorene. Dersom det har skjedd, forventes det at produksjonen vil være redusert i minst én uke. I motsatt fall forventes det at produksjonen kommer opp på normalt nivå i løpet av fredag 17. august.

Før produksjonen gjenopptas for fullt, skal prosessutstyret rengjøres.

Under normale omstendigheter ville oljeproduksjonen over Gullfaks A og -B vært i overkant av 180.000 fat i døgnet. Produksjonen har i perioden med driftsforstyrrelser vært halvert.