Ny teknologi for sandkontroll

august 16, 2001, 07:00 CEST

Bedre sikkerhet og mer olje kan bli resultatet dersom problemet med sandproduksjon løses ut fra egenskapene til hver enkelt brønn.

Dette viser et pilotprosjekt som kjøres på Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen.

Sandproduksjon i oljebrønner kan føre til erosjon og i verste fall hull på strømningsrør. Grensen for tillatt sandproduksjon har derfor tradisjonelt vært lav.
For Gullfaks har dette medført produksjonsbegrensninger for over halvparten av brønnene. Uten disse begrensningene kunne produksjonen fra feltet økt med anslagsvis 30.000 fat olje i døgnet, ifølge prosjektleder Halvor Kjørholt.

Statoil har utviklet en ny teknologi for å beregne erosjonen i brønnene på bakgrunn av produksjonsdata. Prosjektet har vist at det er uheldig å ha samme grense for sandproduksjon for alle brønner.

Kjørholt forklarer at samme sandmengde gir mer enn tusen ganger høyere erosjon i brønner med høy hastighet, altså brønner som produserer mye gass sammen med oljen, enn i brønner med lav hastighet.

I tillegg til at erosjonsutviklingen nå overvåkes i alle brønnene, har to pilotbrønner fått nye sandratemålere og tillatelse til å øke sandproduksjonen. Disse har til nå produsert til sammen rundt 3000 fat olje ekstra i døgnet.

"Resultatet så langt er bedre enn forventet, men pilotprosjektet fortsetter fram til oktober. Hvis vi kommer i mål like positivt som det ligger an til nå, håper vi å kunne innføre teknologien på hele Gullfaks-feltet og etterhvert også på andre Statoil-opererte felt," sier Kjørholt.