Statssekretær Britt Schultz: "Hydro var tidlig ute"

august 20, 2001, 23:00 CEST

- Hydro så tidlig verdien i å samarbeide med kulturlivet. Det skal selskapet ha ros for, sier statssekretær Britt Schultz i Nærings- og handelsdepartementet.

Et nærmere samarbeid mellom næringslivet og kulturlivet i Norge gavner begge partene, og også landet. Denne typen samarbeid kan bidra til verdiskaping og fremmer kreativitet, sier statssekretær Britt Schultz. Som gode eksempler fra næringslivet nevner hun Hydro og Eksportrådet for fisk som begge bruker sponsoravtaler med kulturlivet på en bevisst måte.

Men det er ikke nok å sponse penger, sier hun. Samarbeidet med kulturlivet må inngå i selskapets strategi og policy. Det må ligge i selskapets ånd og sjel, ikke bli en form for veldedighet:

- Norske selskaper betaler mye for reklame og gir også en del midler til sponsing. Men sponsingen inngår ikke altid i strategien, påpeker Schultz som tror at partene har mye å tilføre hverandre.

- Det finnes en hel del myter om næringslivet og kulturlivet. I kulturlivet kan vi møte oppfatningen at næringslivet ene og alene er opptatt av penger, mens myten i næringslivet går ut på at kulturlivets utøvere ikke forstår at virksomheten må lønne seg, og at de ikke kan leve av veldedighet, sier Schultz. Hun tror at næringslivet kan få impulser av kreativiteten i kulturlivet, mens kulturlivet kan lære mer om de forretningsmessige sidene av virksomheten av sin samarbeidspartner.

Nærings- og handelsdepartementet og Kulturdepartementet viser vei og har i fellesskap utarbeidet en tiltaksplan for samarbeid mellom kultur- og næringsliv, som de to statsrådene, Grete Knudsen og Ellen Horn, presenterer ved en pressekonferanse 23. august. Her vil det bli gitt flere eksempler på vellykket samarbeid mellom kultur- og næringsliv i Norge, blant annet Hydros samarbeid med Oslo-Filharmonien. De to departementene har også besluttet å gi økonomisk støtte til Forum for kultur- og næringsliv, som lanseres ved en tilstelling i Oslo Rådhus 27. august.