Stena Don til Sandnes

august 20, 2001, 13:00 CEST

Boreriggen Stena Don, som skal på kontrakt med Statoil, er på vei fra Kværners verft Warnow i Tyskland til Offshore & Marine-verftet i Sandnes.

Nybygget forlot Warnow lørdag 18. august. Overfarten skal etter planen ta fra 7 til 10 dager.

Stena Don skal utstyres med baugpropeller og testes i Gandsfjorden utenfor Sandnes. Statoil, som har inngått en femårsavtale med Stena Drilling, regner med å få overlevert riggen i løpet av høsten. Det er foreløpig ikke avklart hvor riggen skal benyttes.

Riggen transporteres på en lekter til den har passert Øresundsbrua. Der skal den tas av lekteren før den slepes videre til Sandnes, opplyser Arne Jacobsen, prosjektsjef i Riggstyring.

Stena Don tilhører siste generasjon av rigger. Den har dynamisk posisjoneringssystem og vil ikke komme i konflikt med brønnstrømsrør og rørledninger. Riggen blir derfor svært effektiv, ifølge Jacobsen.

Stena Don kan brukes til de fleste operasjoner innen lete- og produksjonsboring, samt brønnvedlikehold. Den er bygget for å kunne operere under vinterforhold i nordlige farvann.