Fortsatt enesponsor for Oslo-Filharmonien

august 20, 2001, 23:00 CEST

Hydro har inngått en samarbeidsavtale med Oslo-Filharmonien for nye tre år. Gjennom de 11 årene som har gått siden samarbeidet ble innledet, har nær 50 millioner kroner blitt tilført Oslo-Filharmonien og norsk musikkliv fra Hydros side. Fram til 2004 vil Hydro bidra med ytterligere 16,5 millioner kroner.

I Norge er dette trolig det mest langvarige sponsorsamarbeidet på musikkens område. Samarbeidet skiller seg også ut ved at avtalene inngås direkte og uten mellomledd, slik at alle sponsormidlene går uavkortet til Oslo-Filharmonien og dens kunstneriske virksomhet.

Stor betydning for Oslo-Filharmonien og norsk kultur...

De statlige tilskuddene til Oslo-Filharmonien er ikke store nok til å dekke den internasjonale virksomheten til Oslo Filharmoniske Orkester, det vil si turneer og plateinnspillinger. Det er denne delen av orkesterets virksomhet som særlig har nytte av sponsorbidragene fra Hydro. Sponsormidlene har utvilsomt vært og er fortsatt en hovedforutsetning for Oslo Filharmoniske Orkesters internasjonale status og berømmelse. Videreføringen av samarbeidet mellom Hydro og Oslo-Filharmonien gjør at en betydelig internasjonal virksomhet kan opprettholdes.

Avtalen med Hydro innebærer blant annet at Oslo-Filharmonien kan legge langtidsplaner for turnévirksomheten. For et orkester som kan velge og vrake blant tilbud fra utlandet, er dette av stor betydning - ikke minst ut fra hensynet til den videre kunstneriske utviklingen.

- De mange turneene i inn- og utland har i stor grad bidratt til den kunstneriske kvaliteten som mange i dag tar for gitt, sier Oslo-Filharmoniens administrerende direktør Trond Okkelmo. Han viser til at Kulturdepartementet og Næringsdepartementet for tiden er sterkt opptatt av samarbeidet mellom kultur- og næringsliv, og at det lange felleskapet mellom Hydro og Oslo-Filharmonien i denne sammenheng framstår som et vellykket eksempel.

- Overfor Hydros gjester på våre utenlandskonserter har jeg alltid hatt fornøyelsen av å hevde at Hydro bedriver utenrikskulturell politikk - ikke bare til orkestrets glede, men til hele nasjonens glede, sier Okkelmo.

- Oslo Filharmoniske Orkester med dirigent Mariss Jansons har vært et lokomotiv for norsk musikk og kultur i utlandet. Det er nesten nifst å tenke på at Norge ville vært dette foruten, hvis ikke Hydro hadde deltatt. Det burde gjøre noen hver blant våre politikere tankefulle, legger han til.

... og stor betydning for Hydro

Siden Hydro for 11 år siden ble enesponsor for Oslo-Filharmonien, har selskapet samlet nærmere 90.000 personer til konserter i inn- og utland med Oslo Filharmoniske Orkester, hvorav omlag 25.000 i utlandet. Hydro-konsertene har vært til glede og nytte både for å knytte viktige kontakter med forretningsforbindelser så vel som for Hydros egne ansatte, påpeker informasjonsdirektør Henrik Andenæs i Hydro.

Selv om det ikke er mulig å oppgi konkrete økonomiske resultater av kontaktene som på denne måten er opprettet og pleiet, er ikke Andenæs i tvil om at selskapet har fått og får svært mye igjen for å kunne invitere kunder og andre forbindelser til kunstopplevelser på et så høyt musikalsk nivå.

- Sponsorsamarbeidet med Oslo-Filharmonien gir ypperlige assosiasjoner for et konsern som bestreber seg på å være i verdensklasse, og det utgjør spydspissen i vårt profileringsprogram, sier Andenæs.

- Samarbeidet og konsertene skaper en arena for fruktbar kontakt og passer godt inn i Hydros markedskommunikasjon og relasjonsbygging. I tillegg gir det Hydros mange ansatte rike muligheter til kulturell inspirasjon og påfyll - noe vi alle trenger. Vi er spesielt begeistret over orkestrets evne og vilje til å utvikle nye og publikumsvennlige konsertformer, ofte i samspill med andre uttrykksformer som dans, film og andre musikksjangere.

 

Samarbeidet i 2001-2004

For kommende periode vil samarbeidet mellom Hydro og Oslo-Filharmonien i hovedtrekk følge samme mønster som tidligere, men med økt vekt på begrepet "kulturell påfyll" for blant andre de ansatte i Hydro. Et nytt prosjekt er lunsjkonserter i Hydros kantine på Vækerø i Oslo med kammerensembler fra orkestret.

Under samarbeidet hittil har dirigent Mariss Jansons hatt vital betydning for den stadig økende oppmerksomhet og status som Oslo Filharmoniske Orkester har oppnådd i og utenfor Norge. Med André Previn som hans etterfølger fra sesongen 2002-2003 ser både Hydro og Oslo-Filharmonien med optimisme og positiv spenning på fremtidens muligheter.