Skip to content

"Tango for to" - med Hydro

august 20, 2001, 23:00 CEST

Hydros samarbeid med Oslo-Filharmonien og andre kulturinstitusjoner blir trukket fram som et vellykket eksempel pĂĽ samspill mellom kulturliv og nĂŚringsliv i tiltaksdokumentet som Kulturdepartementet og NĂŚrings- og handelsdepartementet la fram 23. august.

"Norsk Hydro ASA har gjennom mange år støttet samtidens kunst- og kulturliv. Årlig inviterer selskapet flere tusen ansatte og gjester til ulike arrangementer i inn- og utland. Kulturopplevelser skaper ifølge Norsk Hydro en positiv og uformell ramme om et møte," heter det i det felles dokumentet fra de to departementene.

Det blir pekt pü at det fra Hydros side er viktig at sponsorvirksomheten følger opp og underbygger bedriftens overordnede strategi.

"Når selskapet f.eks. satser i Asia, mener de det er naturlig at sponsoraktiviteten knyttes opp til denne strategien og avspeiler det de som bedrift ønsker å formidle – at Norsk Hydro ASA er en internasjonal bedrift som er opptatt av kultur og representerer kvalitet både med hensyn til sine produkter og det kulturuttrykket de benytter seg av i formidlingen," heter det.

"Kriteriene til Norsk Hydro ASA nĂĽr de skal finne frem til en samarbeidspartner, er at den har et nasjonalt utgangspunkt, representerer kvalitet og har et internasjonalt nedslagsfelt. Dette ligger til grunn for samarbeidet med Oslo Filharmoniske Orkester, Edvard Grieg Museum pĂĽ Troldhaugen, Nobels Fredspris-konsert, Nationaltheatret, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Festspillene i Bergen og i Nord-Norge samt en samarbeidsavtale med Norsk Folkemuseum."