Trond Okkelmo: "Til felles glede"

august 20, 2001, 23:00 CEST

Avtalen med Hydro har betydd svært mye for Oslo Filharmoniske Orkester, sier Oslo-Filharmoniens administrerende direktør Trond Okkelmo. - Ikke minst har den gjort det mulig å turnere i utlandet, påpeker han.

- Hadde vi ikke hatt denne avtalen med Hydro, hadde vi ikke klart å gjennomføre internasjonaliseringen. Inntektene våre på turneer består av honorarer fra arrangørene og et visst tilskudd fra Kulturdepartementet. Men disse intektene er ikke noe nok til å dekke utgiftene, sier Okkelmo.

Og selv om Filharmonien er blitt internasjonalt berømt og nyter stor anseelse i utlandet, er det ikke slik at sponsorene står i kø.

- Så enkelt er nok ikke det norske sponsormarkedet. Hadde vi ikke hatt denne sponsoravtalen, som i norsk sammenheng er en meget solid avtale, hadde vi vært nødt til å søke hjelp av sponsorfirmaer. Og da kunne nok vinningen ha gå opp i spinningen.

Ett av ankepunktene mot et tett samarbeid mellom kultur- og næringsliv har vært at næringslivssponsorene kunne komme til å stille krav og blant annet prøve å påvirke repertoaret. Dette har aldri skjedd i samarbeidet med Hydro, sier Okkelmo.

- Selskapet har aldri stilt krav om hva vi skal spille på Hydro-arrangementer. Men etter så mange års samarbeid, er det klart at vi utveksler ideer. Vi kan diskutere musikkvalg når Hydro inviterer gjester, men noe krav blir aldri lagt fram.

- På den annen side er jo vi interessert i at sponsoren utnytter mulighetene som ligger i avtalen og får nytte og glede av den. For oss dreier det seg ikke bare om penger - vi vil gjerne levere det vi er gode på og dermed sikre at sponsoren får noe positivt tilbake, sier Okkelmo.

Avtalen med Hydro har ikke bare økonomisk betydning for orkestret, legger han til.

- Én følge av avtalen er at vi når fram til mange mennesker i Norge og utenlands. Og det betyr at vi kan bidra til å øke interessen for vår musikkform.