Rekordrask boring på Åsgard

august 21, 2001, 10:00 CEST

Ved hjelp av et tredimensjonalt boreverktøy med slammotor boret Transocean Winner nylig en brønn på rekordkort tid på Åsgard-feltet i Norskehavet.

Det er første gang på norsk sokkel og andre gang på verdensbasis at boreverktøyet Powerdrive fra Schlumberger blitt brukt i kombinasjon med slammotor.

Riggen Transocean Winner brukte tre og en halv dag på å bore en 12 1/4 tommers seksjon ned til toppen av reservoaret på Åsgard-feltet. Normalt ville det tatt sju og en halv dag å bore den 2150 meter lange seksjonen. Dagratene for boring på riggen er om lag to millioner kroner.

Det tredimensjonale verktøyet er et roterende, styrbart system. Slammotor er påmontert for å skape større fremdrift. Når det skal gjøres retningsendringer med motor under konvensjonell boring, er framdriften en fjerdedel av hva man oppnår med det nye systemet.

Produksjonsbrønnen ble boret på Smørbukk, en krevende struktur hvor det er hardt, varmt og dypt.

"I tillegg til at boreoperasjonene går mye raskere med dette systemet, kan det benyttes til mer boreteknisk utfordrende brønner," sier Rune Skotvold, ledende boreingeniør i Åsgard ressursutvikling.

Han tror tredimensjonal boring med motor kan bli framtiden på Åsgard, men legger til at behovene varierer mye fra felt til felt. Systemet er best egnet for de mest krevende feltene, ifølge Skotvold.