Skip to Content
no

Reparerer flere Åsgard-sveiser

august 22, 2001, 23:45 CEST

Statoil har besluttet å reparere enda 48 sveiseforbindelser i rør på Åsgard-feltet i Norskehavet. Dette medfører ytterligere driftsstans for gassplattformen Åsgard B.

Statoil avdekket tidligere i år svakheter i 72 sveiser i rørforbindelser på Åsgard-feltet. Med bakgrunn i testing ble det bestemt at 24 av skjøtene skulle repareres. Nå er det besluttet at alle de 48 gjenstående sveisene også skal repareres.

Årsaken er lekkasjen som ble oppdaget tidligere denne måneden i en gassrørledning mellom Åsgard B og produksjonsskipet Åsgard A. Det viste seg at det hadde oppstått et sprøbrudd i en sveis som tidligere var "friskmeldt" av interne og eksterne eksperter.

Produksjonen over Åsgard B vil være stanset inntil midten av oktober. I denne perioden vil sveisene som ligger nærmest Åsgard B bli utbedret. En arbeidsplan for reparasjon av de resterende sveisene vil foreligge innen 6-8 uker. Statoil vil også benytte nedstengningsperioden til å gjennomgå andre kritiske systemer på plattformen.

"Statoil vil gjennomføre utbedringene med minst mulig følger for produksjonen," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Han framhever at utbedringsarbeidene ikke skal gå på bekostning av sikkerhet og miljø.

Målet er at nedstengningen ikke skal ramme gasskundene på kontinentet ved at andre felt på norsk sokkel leverer de forpliktede volumene i perioder hvor Åsgard ikke oppfyller sine forpliktelser. Statoil har iverksatt arbeidet med å skaffe tilveie erstatningsgass.

De svakheter som nå er avdekket, har ført til at Statoil har gjennomgått mulige sveisesvakheter også på andre installasjoner. Statoil vurderer fremdeles om fire sveiser på Statfjord Nordflanken i Nordsjøen bør repareres.

Prøveproduksjonen over Huldra-plattformen i Nordsjøen er utsatt med rundt 14 dager. Årsaken er at det på toppen av produksjonsrørene i tre brønner er benyttet en sveisemetode og en materialkombinasjon som kan ha samme svakheter som nå er identifisert på Åsgard. Statoil kommer derfor til å vurdere disse sveisene på ny før plattformen starter prøveproduksjonen.