Skip to Content
no

Siri-flammen slukket

august 23, 2001, 14:30 CEST

Statoil-opererte Siri er blitt det første feltet på dansk sokkel hvor det ikke fakles gass.

Dessuten blir nesten alt produsert vann nå injisert i reservoaret.

Systemene for gjenvinning av gass til fakkel og injisering av produsert vann, som er blitt testet siden april, fungerer nå som forventet. Bare en pilotflamme brenner i tårnet, mens produsert vann injiseres som trykkstøtte sammen med sjøvann.

"Nå er vi overbevist om at systemet virker etter hensikten etter en lang testperiode," sier Sven Raagaard, som er sjef for Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i enheten Utforskning og Produksjon i Danmark.

Gassgjenvinning og miljønyvinninger som injeksjon av produsert vann er den del av Siris driftsfilosofi. Denne bygger på Statoils ambisjon om ingen miljøskadelige utslipp.

Siri kom i produksjon 1. mars 1999 og produserer nå 28.300 fat olje og 590.000 kubikkmeter gass per dag. All gass, utenom det som blir brukt til brensel, injiseres i reservoaret sammen med produsert vann.