Flaggskip for utdanning

august 24, 2001, 07:00 CEST

Forskningsskipet Polar Star er underveis til Svalbard med 60 geologistudenter. De deltar i det årlige Svalex-prosjektet, som er initiert og støttet av Statoil.

Skipet skal være framme lørdag 25. august. Det skal i én uke fungere som et høyteknologisk senter hvor studentene kan lære ved bruk av moderne teknologi.

Statoil støtter prosjektet med flere millioner kroner. Selskapet håper ekspedisjonen skaper blest om petroleumsfag – og at Statoil får høste resultater fra prosjektet. Svalex-samarbeidet inkluderer universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, på Svalbard og Høgskolen i Stavanger.

Statoil har utrolig god nytteverdi av å samarbeide med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ifølge Jonny Hesthammer, som er prosjektansvarlig for Svalex i Statoil:

"Dette vil styrke rekrutteringen til petroleumsindustrien samtidig som det markedsfører Statoil," sier han.

Hesthammer er overgeolog i Statoil og professor ved Universitetet i Bergen.

Ideen bak Svalex er å introdusere studenter til hele verdikjeden innen geologi- og geofysikkvirksomheten. Studentene sitter i prosjektgrupper og jobber med konkrete problemstillinger. Bruk av flysimulator og et visjonarium til tolkning av undergrunnsdata om bord i skipet er blant hjelpemidlene som skal brukes på årets tur. I tillegg får studentene anledning til å drive feltarbeid på land.

"Læringen blir mer spennende ved at studenter får jobbe med reelle problemstillinger, reelle data og kilder til informasjon. Det reflekterer mer hvordan industrien jobber," sier Hesthammer.