Skip to content

Gullfaks går for fullt

august 28, 2001, 09:30 CEST

Produksjonen fra det Statoil-opererte Gullfaks-feltet i Nordsjøen går som normalt etter vel to uker med tekniske problemer.

Full produksjon fra A- og B-plattformene ble nådd i løpet av helgen med til sammen 190.000 fat olje i døgnet.

Begge plattformene har produsert med redusert kapasitet siden 6. august. Statoil testet ut en ny – og mindre miljøskadelig – type kjemikalier for svovelfjerning som viste seg å tette til rørsystemer og tanker på plattformene.

Prosessutstyret, som inkluderer rør, instrumenter og varmevekslere, er blitt rengjort og fungerer nå som normalt.