Utstyres med nødpeilesendere

august 29, 2001, 07:30 CEST

Fra 1. september utstyres alle helikopterpassasjerer som flys ut til feltene i Norskehavet fra Kristiansund og Brønnøysund med personlig nødpeilesender.

Senderne skal festes til overlevelsesdrakten. Dersom de kommer i vann, utløses de. SAR (search and rescue)-helikopteret på Haltenbanken og forsvarets Sea King-helikoptre, samt en rekke båter, har utstyr som registrerer og kan finne igjen senderne.

Ifølge Erik Hamremoen, luftfartsfaglig rådgiver i Statoil, er dette et prøveprosjekt mellom Statoil, Norsk Hydro og Shell som skal pågå i ett år. I denne tiden skal det testes at senderne fungerer som de skal, og at de ikke sender signaler til feil tid.

"Vi er også avhengige av at folk ikke tar eller roter bort senderne. Dersom prøveprosjektet blir vellykket, skal det vurderes om helikopterpassasjerer på hele den norske sokkelen skal utstyres med nødpeilesendere. Dette er banebrytende i global sammenheng," sier Hamremoen.