Glitne i produksjon

august 29, 2001, 08:45 CEST

I dag tidlig, 29. august, kom det Statoil-opererte oljefeltet Glitne i Nordsjøen i produksjon. Glitne er det minste feltet på norsk sokkel som er bygget ut selvstendig.

I bunnen for Glitne-utbyggingen ligger erfaringene fra det lille Yme-feltet i Nordsjøen, der driften ble avsluttet tidligere i år. På Glitne, som på Yme, tar et annet selskap seg av drift og produksjon.

Produksjonen skal ivaretas av Petroleum Geo-Services (PGS) fra selskapets skip Petrojarl 1. Glitne inneholder om lag 25 millioner fat utvinnbar olje, og produksjonen er beregnet til to-tre år, avhengig av oljeprisen.

"Statoil har hatt et meget godt samarbeid med Petroleum Geo-Services, og bruken av Petrojarl 1 har gjort det mulig å utvikle dette feltet," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

"Vi vil også i framtiden arbeide for å utvikle småfelt – både i nærheten av eksisterende felt og som frittstående løsninger hvor det ikke er mulig å utnytte eksisterende infrastruktur," sier han.

Det typiske for småfelt er at de kan settes raskt i produksjon etter at det er fattet beslutning om utbygging. Siden slike felt inneholder beskjedne mengder olje og gass, kan de tømmes i løpet av få års produksjonstid

Statoil utvikler stadig vekk småfelt som satellitter, og selskapet jobber for tiden med flere kandidater som kan komme i produksjon i løpet av få år, bekrefter Carlsen.