Optimisme før 17. runde

august 29, 2001, 13:00 CEST

Statoil og de andre oljeselskapene har frist til 28. september for å komme med forslag til områder som bør inngå i 17. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Olje-og energidepartementet (OED) inviterte i dag, 29. august, selskapene til å nominere blokker i Norskehavet.

Utlysning av areal skjer trolig i 4. kvartal i år, mens tildeling av utvinningstillatelser er planlagt til 2. kvartal 2002, ifølge OED.

"Vi har stor tro på større gassforekomster, spesielt i dypvannsområdene," sier Kent Høgseth, Statoils prosjektleder for 17. runde.

Statoil har samarbeidsavtaler med Shell, Enterprise Oil og en del andre selskaper som har virksomhet i Norskehavet.

Dersom Statoil får tildelt lisenser til våren, kan innsamling av seismikk starte neste sommer. Boring på nytt leteareal kan da tidligst starte mot slutten av 2002.

Høgseth sier at 17. runde er viktig for selskapet:

"Statoil er avhengig av å kunne erstatte produksjonen på lang sikt, og det er derfor svært viktig å få tildelt nytt kvalitetsareal med muligheter for store funn," sier han.