Kjøper Rasmussens andel i Navion 

august 31, 2001, 08:45 CEST

Statoil og Rasmussengruppen har inngått avtale om at Statoil kjøper Rasmussengruppens 20 prosent eierandel i rederiet Navion for 1550 millioner kroner.

Det er også avtalt at Rasmussengruppen samtidig skal overta Navions 50 prosent eierandel i driftsselskapet Rasmussen Maritime Services (RMS).

I forbindelse med denne del av avtalen skal Navion forlenge eksisterende driftsavtale for en fem års periode for de skip som RMS i dag har driftsansvaret for.

Den bebudede voldgiftssaken trekkes, og alle uavklarte forhold mellom Rasmussengruppen, Navion og Statoil er løst gjennom denne avtalen. Transaksjonsdato er 1. oktober 2001.

Konserndirektør Erling Øverland i Statoil, som også er styreformann i Navion, fremholder at løsningen av eierforholdene i Navion gir et godt grunnlag for den forretningsmessige videreutvikling av selskapet.

"Vi kan nå se fremover. Statoils målsetting er å fullføre salget av Navions virksomhet innen flytende produksjon og boring, samt å gjennomføre Statoils planlagte nedsalg innen bøyelast og konvensjonell shipping," sier Øverland.

Navion eier 50 prosent av boreskipet West Navion, mens en avtale om salg av flerbruksskipene Berge Hugin og NavionMunin allerede er inngått.