Tørr brønn utenfor Færøyene

september 2, 2001, 23:30 CEST

Statoil har fullført den første leteboringen utenfor Færøyene. Resultatet er at det bare ble påvist spor av hydrokarboner.

Rolf Magne Larsen, direktør for leteaktivitetene i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon, sier at resultatet av denne første brønnen i færøysk farvann er skuffende.

"Vi hadde selvsagt håpet på et positivt resultat. Men dette var første forsøk, og vi skal nå gjennomgå informasjonen fra brønnen for å nyttiggjøre oss den ved neste boring," sier han.

Brønn 6005/15-1, eller Longan-brønnen, var den første av to letebrønner som Statoil og de øvrige rettighetshaverne i lisens 003 har forpliktet seg til å bore. Lisens 003, som ble tildelt i august 2000, ligger 130 kilometer sørøst for Færøyene.

Statoil har en andel i lisensen på 35 prosent. Lisensgruppen for øvrig består av Phillips Petroleum med 30 prosent, Enterprise Oil med 20 prosent og Veba Oil & Gas med 15 prosent.

Se også det færøyske oljedepartementets pressemelding.