Low-costDrillingOnStatfjord

september 3, 2001, 10:00 CEST

Ny teknologi og tverrfaglig samarbeid gjør at Statoil nå borer produksjonsbrønner på Statfjord i Nordsjøen for en brøkdel av prisen ved konvensjonell boring.

Nedimot 15 millioner kroner koster det å bore en Statfjord-brønn. Ved konvensjonell boring er prisen ofte tre ganger så høy.

Tynnhullsboring, eller sidestegsboring gjennom produksjonsrør, er effektivt fordi en slipper å fjerne og reinstallere produksjonsrøret i den gamle brønnen. Dette betyr redusert tidsbruk og lavere materialkostnader.

Statfjord har gjennomført tre tynnhullsboringer. Den siste, A-23B, ble gjennomført på 19 dager fra oppstart til brønnen var i produksjon. Brønnen produserte ved oppstart 5000 fat olje i døgnet, og kostnadene var tilbakebetalt på 14 dager, forteller leder for Statfjord ressursutvikling Øystein Arvid Håland.

"For et modent felt som Statfjord er det viktig med mange dreneringspunkter i reservoaret for å få ut mest mulig av restoljen. Dermed blir det avgjørende å få ned kostnadene per brønn," sier han.

Hvert år bores i gjennomsnitt 16 sidestegsbrønner på feltet. En tredjedel av produksjonen er resultat av siste års bore- og brønntiltak. Målet er å ha 50 identifiserte boremål tilgjengelige til enhver tid, sier Håland.

Statfjord hovedfelt produserer i dag 190.000 fat olje i døgnet. 90 Prosent av den produserbare oljen er tatt ut, mens målet er å kunne produsere lønnsomt fram mot 2020. Gassproduksjon blir avgjørende for lønnsom drift, og gassen vil også gjøre det mulig å få ut mer olje.

"Vi kjører nå et senfaseprosjekt som skal komme opp med en driftsstrategi for de siste årene, og levere plan for Statfjord senfase til myndighetene," opplyser Håland.